Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir tarım, toplumları, çevre ve hayvan refahını koruyan farklı tarım teknikleri kullanarak bitki veya hayvanlardan gıda üretimi anlamına gelir. Mahsul verimini artırmak için kimyasal pestisitlerin ve gübrelerin yaygın kullanımı yüksek verim ve üretkenliğe yol açmış olabilir, ancak toprağın verimliliğinin dünya genelinde gün be gün bozulmasına neden olmuştur. Bu modern tarım uygulaması, ekosistemler ile ilişkili biyolojik çeşitlilikte (yerin üstünde ve altında) sert bir düşüşe neden olmuştur.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Toprak solucanları en önemli toprak hayvanlarından biridir; toprağın verimliliğini koruyabilme yeteneğine sahiptirler ve bu nedenle sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynarlar. Solucanlar, çiftçinin arkadaşı, toprak mühendisi ve ekolojik mühendisler olarak bilinirler. Solucanlar işlevsel olarak çok önemli ve çeşitlidir. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin yönetimi için potansiyel olarak yararlıdırlar.

Toprak solucanları, biyolojik olarak parçalanabilen maddeleri ve organik atıkları besin açısından zengin ürünlere dönüştürerek toprağın fizik-kimyasal özelliklerini korurlar ve solucan gübresi üretirler. Solucanlar mikrobiyal aktiviteyi yükseltir, toprağı karıştırır, toprağın su içeriğini ve su tutma kapasitesini arttırır.

Ayrıca solucanlar sayesinde çöp ayrıştırılması, toprağın organik madde miktarı, besin döngüleri, bitki büyümesi artar, ve bazı toprak kaynaklı hastalıklar azalır. Solucan yuvaları bitki büyümesi için bir kanaldır ve kök uzaması için yeni yollar sağlar.

Toprağı gözenekli hale getirir, su infiltrasyon oranını arttırır ve toprak erozyonunu azaltır. Hatta bazı çalışmalar, toprak solucanlarının bitkilerin büyümesi için iyi olan B vitamini ve D vitamini gibi bazı metabolitleri toprağa salgıladığını bildirmektedir. Çeşitli çalışmalar da toprak solucanlarının çorak arazilerin verimli arazilere dönüştürülmesinde rol aynadığını belirtir. Farklı solucan türlerinin yardımıyla çeşitli organik maddelerden/atıklardan üretilen vermikompost,  organik tarım sistemlerinde yani sürdürülebilir, çevre dostu tarımda rol oynamaktadır.

Solucan gübresi, humik asitler ve bitki büyüme hormonlarının varlığını arttırır. Kimyasal gübre kullanımını azaltır. Bu organik gübrenin kullanılması bitkilerin büyümesini artırabilir; yaprak sayısı, tohum çimlenme, kök biyokütle, meyve bolluğu, tohum sayısı ve genel verim. Aynı zamanda şeker, yağ ve protein bileşikleri artırarak bitkilerin besin kalitesini artırır. Topraktaki bu küçük yaratıkların ne pahasına olursa olsun korunması hayati önem taşımaktadır.

Kaynak: The role of earthworms in sustainable agriculture

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir