Solucan Gübresi Nedir?

Solucan gübresi

Solucan gübresi, bahçe atıkları, hayvan gübresi (inek, koyun, keçi, hindi, tavuk vb.), atıksu arıtma çamuru, gıda atığı, kağıt ve karton gibi organik malzemelerin bir karışımının çeşitli solucan türleri (kırmızı kaliforniya solucanı vb.) ve bazı mikroorganizmalar tarafından tüketilerek biyolojik olarak parçalanması ve ayrıştırılması yani kompostlaştırılması ile elde edilen gübredir. Prosesin ismi ise vermikompostlaştırma yani vermikompost üretimi olarak kullanılmaktadır. Bu proses aslında bir nevi geri dönüşüm olarak ele alınmalı ve yapılan her farklı üretim süreci de geri dönüşüm projeleri gibi değerlendirilmelidir.

Mutlaka okuyunuz: Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Solucanlar, organik maddelerin yanı sıra toprakta veya atıkta bulunan bakteri, mantar, protozoa gibi organizmaları da tüketmektedir. Bu sayede zararlı olabilecek bazı canlıların ortadan kaldırılmasında faydası olmaktadır.

Solucan gübresi üretimi

Solucan gübresi üretimi

Mutlaka okuyunuz: Solucanların Faydaları Nelerdir?

Ayrıca, vermikast, solucan döküntüsü, solucan humusu, veya solucan dışkısı olarak da bilinmektedir. Bu gübrenin, düşük miktarda kirletici madde içerdiği ve karışımdan önce solucanlara beslenmiş olan organik malzemelerden daha yüksek miktarda yoğunluk içerdiği ortaya çıkmıştır. Yani daha fazla toplam azot, nitrat azotu, organik madde, magnezyum, potasyum alıma uygun fosfor gibi bir çok faydalı madde ve nütrientten oluşur.

Suda çözünür besinler içerir. Bitki besin maddeleri açısından zengin bir organik gübredir ve ayrıca harika bir toprak düzenleyicisidir. Tarımda rahatlıkla kullanılabilir verimli bir gübredir. Fındık ağacı, salatalık, ay çiçeği, domates, ceviz gibi bir çok farklı tarım bitkisinde rahatlıkla kullanılabilir. Üretim aşamasında iyi yönetilirse, kokusuz ve temiz bir ürün elde edilebilmektedir.

Olgun gübrenin özellikleri nelerdir?

Olgunlaşmış gübre, orta dereceli sıcaklık gerektiren mikroorganizmaların etkisiyle mezofilik (20-40 derece sıcaklık) bir işlem altında son aşamasını geçebilir. Gıda olarak işlev gören parçalanabilir organik maddenin tükenmesinden dolayı asgari bir mikrobiyal aktiviteye sahiptir. PH’ı yaklaşık 7.0, ince tanecikli, gevrek, koyu kahverengi renkli ve bereketli topraklar gibi kokmaktadır. Hem temel makro besinleri hem de mikro besinleri ve ayrıca toprakta yaşayan faydalı mikroorganizmaları ve bazı böcekleri içerebilir.

Kaynak: Vermicompost – Using Worms – Vermicompost – Is It Really That Great? – WHAT IS VERMICOMPOST, WHEN IS IT MATURE?