Solucan Gübresi Hakkında Akademik Çalışmalar ve Bilimsel Makaleler

Solucan gübresi hakkında bilimsel ve akademik çalışmalar

Solucan gübresi üretimi sadece kırmızı kaliforniya solucanı veya farklı solucan türleri (solucan çeşitleri nelerdir?) kullanarak atıklardan gübre üretimi değil, akademik çalışmalar yaparak bilimsel makaleler üretmek içinde var olan bir yaklaşımdır.

Solucanlar, farklı atık türlerini bertaraf etmek yada daha faydalı hale getirmek için çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar (solucanların faydaları nelerdir?). Üretilen binlerce makale ve proje gösteriyor ki, solucan gübresi sonu olmayan dipsiz bir kuyu misali üretimi olacak bir gerçeklik; solucan gübresi ile ilgili akademik çalışmalar mutlaka artarak devam etmeli ve patentleme seviyesinde yenilikler üretilmelidir.

Mutlaka okuyunuz: Solucan gübresinin faydaları nelerdir?

Bu yazımızda Türkiye ve yurt dışında yapılmış çalışmaların isimlerini ve kısa özetlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Sürekli yenilemeye ve geliştirmeye çalışacağız bu başlığı; iyi okumalar!

Solucan gübresi bilimsel makaleler

1 – Marmara Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi İçin Solucan Gübresi Üretimi (Vermikompostlama) Sistemi (Vermicomposting System for A Sustainable Waste Management at Marmara University)

Özet: Vermikompostlama işlemi, şehirleşmiş ve yüksek nüfuslu yerler için yerinde bir çözümdür. Bu sürecin potansiyel faydalarını araştırmak için Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü seçilmiştir. Yaygın bir solucan türü olan Eisenia Fetida kullanımı ele alınmıştır. Birincil hammaddeler gıda atıkları (kafeteryalar, kantinler ve kafelerdeki sebzeler, meyveler ve çay köfteleri), kağıt atıkları (çoğunlukla ofislerden ve kopya merkezlerinden), tek kullanımlık kağıt bardaklar ve bahçe artıkları olacaktır. Etkili bir yönetim için yeni bir atık toplama sistemi ve uygun bir vermikompostlama sistemi kurulmalıdır. Sonunda, üretilen vermikast yani solucan gübresi kampüs alanındaki bitkiler için kullanılacak veya kar için piyasaya satılabilir bir gübre ürünü olacaktır.

Üzüm posasından solucan gübresi üretimi

Üzüm posasından solucan gübresi üretimi

2 – Kırmızı Şarap Üretiminde Açığa Çıkan Üzüm Posasının Katma Değerli bir Ürüne Dönüşümü için Solucan Gübresi Üretiminin Etkinliği (Effectiveness of vermicomposting for bioconversion of grape marc derived from red winemaking into a value-added product)

Özet: Şarap endüstrisinin temel yan ürünü olan üzüm posası, toprağa uygulanmadan önce uygun şekilde işlenirse besin açısından zengin bir organik madde olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, çevre dostu bir gübre olarak kullanılabilecek yüksek kaliteli, polifenol içermeyen organik bir vermikompost (solucan gübresi) elde etmek için Mencía üzümlerinin kırmızı şarap yapımından elde edilen üzüm posasını işlemek için vermikompost potansiyelini değerlendirilmiştir. Bu üzim posasının, büyüme ve üreme için optimum koşullar ve büyük popülasyonları sürdürmek için yeterli enerji sağladığı için toprak solucanlarını beslemek amacıyla kullanılabileceği tespit edilmiştir.

3 – Vermikompost ve toprak solucanları kullanarak toluen giderimi (Proposed mechanisms of toluene removal by vermicompost and earthworms Eisenia fetida)

Özet: Uçucu bir organik bileşik (VOC) olan toluenin uzaklaştırılması için vermikompost ve toprak solucanlarından (Eisenia fetida) oluşan yeni bir materyal test edilmiştir. Toluenin ayrılma hızı, toplu deneyler sırasında sadece vermikompost, sadece solucanlar ve her ikisinin bir karışımı varlığında ölçülmüştür. Deneysel veriler, vermikompost ve/veya toprak solucanlarından toluen transferi ve adsorpsiyon/biyolojik ayrışma mekanizmalarının kullanılmasını önermektedir.

4 – SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ (A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR VERMICOMPOST PRODUCTION FACILITY)

Özet: Bu çalışmada bir organik gübre çeşidi olan solucan gübresi üretiminin yaygınlaşması amacıyla, bu alanda yatırım yapmayı düşünen karar vericilere, yatırımın olurluluğu, farklı kısıtlar (bütçe, alan, teknik vb.) altında üretilecek gübre miktarı, oluşacak maliyetler ve grafik ile desteklenmiş ekonomik analizler açısından destek verecek bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek sisteminin karar vericiye sunacağı bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere öncelikle, Eskişehir il sınırlarında yer alan bir tesis ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, solucan miktarının zaman içindeki değişimini tahmin edebilecek bir tahmin modeli oluşturulmuş ve bir solucan gübresi tesisinin olurluluk çalışmasında yer alması gereken tüm maliyet kalemleri belirlenmiştir.

5 – Vermikompostlaştırma: organik atıkların geri dönüşümü için etkili bir seçenek (Vermicomposting: An effective Option for Recycling Organic Wastes)

Özet: Kentleşme ve sanayileşme, katı atık hacminde hızlı bir artışa sebep oldu; yönetimi bugün en büyük sorunlardan biri haline geldi. Katı atıklar arazi doldurma, yakma, biyogaz üretimi, geri dönüşüm gibi yöntemlerle bertaraf edilebilir veya kompostlaştırılabilir.  Bu atıklar, düzgün bir şekilde ele alınırsa,  vermikompost üretimi için kullanılabilirler. Solucan gübresi, humus, NPK, mikro besinler, faydalı toprak mikropları bakımından zengin besleyici bir organik gübredir; bitki bitkileri için mükemmel bir büyüme promotörü ve koruyucudur. Böylece, vermikültür sadece toprak atıklarının yönetiminde değil, aynı zamanda besinle zenginleştirilmiş vermikompost üretir. Vermikompost, sürdürülebilir organik tarım ve dengeli ekosistemi korumak için faydalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir