Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Solucan faaliyetleri sonucunda elde edilen solucan gübresi bir çok faydaya sahiptir.

Solucan gübresinin faydaları

 • %100 organik gübredir.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
 • Besin maddelerinin bitkiler tarafından kullanılabilirliğinde olumlu katkı sağlar ve artmasına sebep olur.
 • Organik atıkların fosfor içeriğinin gübre oluşumu sıradında dönüştürülerek bitkilerin daha uygun formlarda fosforu kullanabişmelerini sağlar.
 • Yüksek bitki büyütme potansiyeli oluşturur.
 • Solucan gübresi,  mineral azot (N) bakımından zenginleştirilmiştir.
 • Organik atık kaynağına bakılmaksızın, normal komposttan daha düşük karbon/azot (C/N) oranına sahiptir.
 • Mikrobiyal popülasyon solucan gübresinde klasik komposta göre daha yüksektir.

Kaynak: 7 Benefits of Vermicomposting – 11 Benefits Of Vermicomposting & How To Get Started With Your Own Worm Bin

Solucanların Faydaları Nelerdir?

Solucanın Faydası

Solucan boşuna toprak mühendisi olarak adlandırılmıyor çünkü solucanların faydaları bitmiyor. Solucanlar, bitkiler için önemli besinleri barındıran koyu kahverengi-siyah renkli bir toprak türü olan humusun oluşmasına yardımcı olur. Solucanlar ayrıca iyi toprak yapıları oluşturmaya katkı sağlar; yuvalarını toprağa delikler açarak sağlarlar ve bu sayede havalandırma ve drenaj kanalları oluştururlar. Bu sayede toprak havalanır ve bir nevi yağmur suyu hasadı yapılmasının önü açılarak, yağmur suyunun toprağın derinliklerine inmesi sağlanmış olur.

Solucanların faydaları

Solucanların faydaları

Toprak solucanının dışkısı yani solucan gübresi, azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) bakımından zengin olup bitki gelişimi için gerekli olan temel minerallerdir (NPK). Solucan gübresi, kalsiyum (Ca), demir (Fe) ve kükürtün (S) toprağa ve bitkilerin gelişmesine yardımcı olan minerallere  bağlanmasına yardımcı olur. Solucanların faydalarına maddeler halinde göz atalım:

Solucanların Yararları

 • Solucanlar toprağın içinde tüneller açarak ve birikerek havanın bitki köklerine ulaşması için yer açar.
 • Solucanlar yağmur ve sulama suyunun toprağa girmesine izin veren tüneller yaratır.
 • Toprak solucanları bitki köklerinin ilerlemesine izin vermeyen sert toprak yapılarını zamanla parçalayarak bitkilerin ilerlemesine yardımcı olur.
 • Solucanlar, toprakta 2 metreye kadar derinlere inebilirler.
 • Solucanlar, yedikleri azot, fosfor ve potasyum miktarının 5 -10 katını içeren gübre yapabilirler.
 • Solucanlar öldüğünde protein yönünden zengin olan vücutları toprağa azotlu gübre olarak karışır.
 • Solucan sindirim suyu, toprağı zenginleştirir.

Kaynak: BENEFITS OF EARTHWORMS IN THE GARDEN

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kaliforniya solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı, latince adıyla Eisenia fetida (foetida), solucan gübresi üretimi için yaygın olarak kullanılan bir solucan türüdür. Bu solucanlar genellikle çiftçiler tarafından bahçeden elde ettikleri kompostlanabilir organik atıklar ve özellikle hayvan gübrelerinden solucan gübresi üretimi için kullanılırlar.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Eisenia fetida

Bu kırmızı kaliforniya solucanı, genellikle kırmızı solucan, kızıl solucan, gübre solucanı,  balık solucanı, dışkı solucanı vb. gibi  isimlerle bilinir.

Avrupa’ya özgü olan tür, artık Antartika hariç Dünyanın tüm kıtalarında da bulunmaktadır. Çürüyen gübre, kompost, bitki atıkları vb. alanlarda yoğun olarak bulunurlar. Diğer solucanların aksine, bu solucanlar doğada toprağın üzerinde veya üst toprak tabakasında bulunurlar.

Kaynak: Eisenia fetida

Solucan Gübresi Nedir?

Solucan gübresi, bahçe atıkları, hayvan gübresi, gıda atığı, kağıt ve karton gibi organik malzemelerin bir karışımının çeşitli solucan türleri tarafından tüketilerek kompostlaştırılması ile elde edilen gübredir. Prosesin ismi ise vermikompostlaştırma yani vermikompost üretimidir.

Solucanlar, organik maddelerin yanı sıra toprakta veya atıkta bulunan bakteri, mantar, protozoa gibi organizmaları da tüketmektedir.

Solucan gübresi üretimi

Solucan gübresi üretimi

Ayrıca solucan gübresi, vermikast, solucan döküntüsü, solucan humusu, veya solucan dışkısı olarak da bilinmektedir. Bu gübrenin, düşük miktarda kirletici madde içerdiği ve karışımdan önce solucanlara beslenmiş olan organik malzemelerden daha yüksek miktarda yoğunluk içerdiği ortaya çıkmıştır. Yani daha fazla toplam azot, nitrat azotu, organik madde, magnezyum, alıma uygun fosfor gibi bir çok faydalı madde ve nütrientten oluşur.

Solucan gübresi suda çözünür besinler içerir. Bitki besin maddeleri açısından zengin bir organik gübredir ve arıca harika bir toprak düzenleyicisidir. Tarımda rahatlıkla kullanılabilir.

Kaynak: Vermicompost – Using Worms

Solucan Nedir?

Toprak Mühendisleri: Solucanlar

Solucan zararsızdır, çoğunlukla toprağın faydalı sakinidir. Solucanlar ölü ve bozulmaya neden olan organik maddeyi zengin humus toprağına çevirir, böylece bitki büyümesini destekler. Ayrıca küçük kanallar kazarlar ve toprağı havalandıran ve drenajı iyileştiren delikler açarlar. Bu sayede toprağın alt katmanlarına yağmur suyunun inmesi sağlanır. Sel ve erozyon riskini azaltırlar.

Toprakların açtıkları bu delikler aynı zamanda toprağın sürülmesi ve karıştırılmasını da sağladığı için önemlidir. Bu sayede toprak sürekli bir döngü içerisinde hareket edebilmektedir. Bunu ilk keşfeden ve önemini vurgulayan kişi ise Charles Darwin olarak bilinmektedir. Darwin’e göre, toprağın  koyu rengi ve verimli yapısıda yine solucanların yaşamsal faaliyetleri sayesinde olmuştur.

Solucan

Solucan: toprak mühendisi.

Solucanın özellikleri nelerdir?

 • Solucanlar dişleri yoktur.
 • Solucanlar akciğerleri yoktur; derileri üzerinden nefes alırlar.
 • Ayrıca gözleri de yoktur, bu nedenle ışığı ve dokunmayı hissetmek için derilerindeki reseptörleri kullanırlar.
 • Solucanlar, vücutlarından kan pompalayan beş kalbe sahiptir.
 • Solucanların kursak ve taşlıkları vardır.
 • Solucanlar kokon adı verilen yumurta yaparlar.
 • Solucanlar, gübre, mutfak ve bahçe artıklarını yerler.
 • Toprak solucanı dışkıları harika bir gübredir (solucan gübresi).

Kaynak: What Came First, The Chicken Or The Worm? – Charles Darwin, earthworms and the natural sciences: various lessons from past to future