Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir tarım, toplumları, çevre ve hayvan refahını koruyan farklı tarım teknikleri kullanarak bitki veya hayvanlardan gıda üretimi anlamına gelir. Mahsul verimini artırmak için kimyasal pestisitlerin ve gübrelerin yaygın kullanımı yüksek verim ve üretkenliğe yol açmış olabilir, ancak toprağın verimliliğinin dünya genelinde gün be gün bozulmasına neden olmuştur. Bu modern tarım uygulaması, ekosistemler ile ilişkili biyolojik çeşitlilikte (yerin üstünde ve altında) sert bir düşüşe neden olmuştur.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Solucanların Etkileri

Toprak solucanları en önemli toprak hayvanlarından biridir; toprağın verimliliğini koruyabilme yeteneğine sahiptirler ve bu nedenle sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynarlar. Solucanlar, çiftçinin arkadaşı, toprak mühendisi ve ekolojik mühendisler olarak bilinirler. Solucanlar işlevsel olarak çok önemli ve çeşitlidir. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin yönetimi için potansiyel olarak yararlıdırlar.

Okumaya devam et

Solucan Gübresi ve İklim Değişikliği Arasındaki İlişkiler!

Solucan Gübresi ve İklim Değişikliği

Solucanlar ve ürettikleri solucan gübresi ile iklim değişikliği arasında sıkı bir bağ olduğunu söylersek yanlış olmaz.

Bazı bilim adamları, bazı solucan türlerinin beslenmeleri sonucunda çıkardıkları solucan gübresinin içeriğinin karbon salan bakteriler ve mantarlar tarafından daha kolay parçalanarak  küresel ısınmayı tetiklediği ve iklim değişikliği üzerine olumsuz etkiler yarattığını söylüyor. Buna karşılık, diğer solucanların ise topraktaki karbonun kilitlenmesine yani toprakta kalmasına yardımcı olduklarını belirtiyorlar.

Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, yüksek sıcaklıklar, omurgasızların daha önce hiç olmadığı kadar kuzeye hareket etmelerine izin verdiği için solucan popülasyonlarının burada büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Solucan Gübresi ve İklim Değişikliği Arasındaki İlişkiler!

Solucan Gübresi ve İklim Değişikliği Arasındaki İlişkiler!

Okumaya devam et

Mikroplastik Kirlilik Solucanları ve Tatlı Su Canlılarını Olumsuz Etkiliyor

Mikroplastik Kirlilik

Mikroplastik kirlilik artık günümüzün bir gerçeği olmuş durumda. Fakat, dünyanın su yollarına ve hatta kar ile kuzey kutbuna ulaşan (mikroplastik kar) bu küçük plastik parçalarıyla ilgili endişeler artmaktadır. Buna rağmen, mikroplastiklerin uzun vadeli çevresel etkileri belirsizliğini koruyor. Mikroplastiklere maruz kalan tatlı su tortul tabakaları (çökelti) üzerinde yapılan bir deney, bu kirliliğin ne kadar zararlı olabileceğini araştırmak için gerçekleştirilmiştir.

Mikroplastik Kirlilik Solucanları ve Diğer Tatlı Su Canlılarını Olumsuz Etkiliyor

Mikroplastik Kirlilik Solucanları ve Diğer Tatlı Su Canlılarını Olumsuz Etkiliyor – Kaynak

Araştırmacılar, solucan, böcek, salyangoz ve diğer canlıların çamuru kolonize ettiği açık bir kanal kullandı. Bu kanalın tabanına yüzde 0 ila 5 aralığında değişen farklı miktarlarda polistiren plastik parçacıkları içeren tortu tepsilerini gömdüler. 15 ay sonra, yüzde 5 plastik polistiren bulunan tepsilerde daha az organizma bulundu.

Okumaya devam et

Solucanlar Neden Kaçar? Kompost Solucanlarınız Firar Ederse!

Solucanlar Neden Kaçar?

Solucan gübresi üretmek için düzeneğinizi kurdunuz ve işletmeye başladınız, ama solucanlar bir süre sonra kaçmaya çalışırlarsa ne olacak? Solucanlar neden kaçar, sorun ne, yeni evlerinde mutlu değiller mi? Aslında evet değiller! İşte solucanların kaçmalarını önleyen bazı kanıtlanmış ipuçları.

Solucanlar Neden Kaçar? Kompost Solucanlarınız Firar Ederse!

Solucanlar Neden Kaçar? Kompost Solucanlarınız Firar Ederse! – Kaynak

Okumaya devam et

Solucanlar ile Bitki Gelişimi ve Büyümesi Artış Gösteriyor

Bitki Gelişimi Solucanlar ile Yükseliyor

Solucan, toprakta yaşayan en önemli omurgasızlar arasındadır. Aktiviteleri, bitki büyümesini etkileyerek hem biyotik hem de abiyotik toprak özelliklerini etkiler. Ancak, solucan varlığının mahsul verimi üzerindeki etkisine dair çalışmalar kantitatif olarak sentezlenmemiştir. Bitki gelişimi nasıl etkilenmektedir, tam olarak ispatlanmış değildir.

Solucanlar ile Bitki Gelişimi ve Büyümesi Artış Gösteriyor

Solucanlar ile Bitki Gelişimi ve Büyümesi Artış Gösteriyor

Bu etkilerin büyüklüğü, ürün tortusunun varlığına, toprak solucan yoğunluğuna ve tür ve döllenme hızına bağlıdır. Toprak solucanlarının olumlu etkileri toprağa daha fazla kalıntı geri döndüğünde daha da artar, ancak toprak azotu kullanılabilirliği yüksek olduğunda yok olur. Bu, solucanların bitki büyümesini, ağırlıklı olarak kalıntı ve toprak organik maddesinde kilitli azot salınması yoluyla uyardığını göstermektedir. Bu nedenle, solucanların azotlu gübre kullanamayan veya kullanmayacak olan çiftçilerin verim farkını azaltmak yani arttırmak için büyük önem taşıdığı anlamına gelir.

Okumaya devam et

Toprak Solucanları ile Ormanların Karbon Depolama Kapasitesi Değişiyor

Toprak Solucanları ile Karbon Depolama

Solucanlar, orman atıklarında ve topraklarda karbonun kimyasal yapısını değiştirerek, ormanlarda depolanan karbon miktarını etkileyebiliyor. Bilim adamları, solucan aktivitesinin değişiklik gösterdiği ormanlardaki karbon bileşimini karşılaştırarak solucanın orman kimyası üzerindeki etkisini belirlemek üzerine çalışmalar gerçekleştirdi ve Toprak Solucanları ile Karbon Depolama ile sağlam verilere ulaştılar.

Toprak Solucanlarının Alışkanlıkları

Amerika’dan bilim adamları (Purdue University), Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya getirilen toprak solucanlarının alışkanlıklarını incelemek üzere çalışmalar gerçekleştirdi. Toprak solucanı aktivitesinde değişiklik gösteren ormanlardaki karbon bileşimlerini karşılaştırarak, solucanın orman kimyası üzerindeki etkisini belirlemek için tespitler yaptılar.

Bazı solucanlar, düşen yaprakları ve diğer bitki materyallerini (orman tabanının çöpü), bazıları ise kök veya toprak organik maddesini yerler. Bu olay, organik maddelerin hayvanların sindirim kanallarından geçip toprağa geri döndüğü bir ayrışma işlemini başlatır.

Toprak Solucanları ile Karbon Depolama

Toprak Solucanları ile Karbon Depolama

Okumaya devam et

Solucanlar Nasıl Ürer (Çoğalır)? Solucanlar Nasıl oluşur?

Solucanlar Nasıl Ürer (Oluşur)

Toprak solucanlarının en ilginç yönlerinden biri üreme şekilleridir. Solucanlar aynı anda hermafroditlerdir, yani solucanlar hem erkek hem dişi üreme organlarına sahiptir. Peki o zaman solucanlar nasıl ürer öğrenelim.

Solucanlar nasıl ürer?

Solucanlar nasıl ürer? – İki solucanın çiftleşme anı.

Solucanlar arasındaki ilişki sırasında, her iki solucan tarafından da her iki cinsiyet organ kümesi kullanılır. Her şey yolunda giderse, her iki solucanın yumurtaları döllenir. Bunun türlerin hayatta kalmasını sağlamanın oldukça etkili bir yolu olduğunu hayal edebilirsiniz.

Solucanlar nasıl çoğalır?

Solucanlar nasıl çoğalır? – Solucanlar toplu halde, toprak yüzeyinde gece karanlığında çiftleşiyor.

Solucanlar ile kompost yapan yani solucan gübresi üreten kişiler, şartlar uygun olduğunda solucan popülasyonlarının her 60 ila 90 günde bir iki katına çıktığını tespit etmişlerdir.

Kokon - Solucan Yumurtası

Kokon – Solucan Yumurtası

Okumaya devam et

Solucanlar Nasıl Yakalanır? Solucan Çıkarma Yöntemleri Nelerdir?

Solucan için toprak mühendisi dedik; bu sebeple topraktan pek ayrılmaya niyetleri olmaz. Sürekli toprağı işleyerek yaşamlarını sürdürürler. Farklı solucan çeşitleri ve toprak yapısı ve şartları sebebiyle tek bir yöntemin işe yarayacağını söylemek zor. İşte bu sebeple “Solucanlar Nasıl Yakalanır?” sorusunun bir çok cevabı mevcut.

Solucan Çıkarma Yöntemleri

Toprağı kazmak

Bu en bilinen ve klasik yöntemdir. İlkbaharda bahçe yapmak için toprağı kazıdığımızda onlarca solucanı da görmez miyiz? Nemli alanları seven solucanlar için öncelikli olarak bahçe yada ormanlık alanda nem içeren bir bölge yavaşça kazınarak toprağın katmanları arasından solucanlar tespit edilerek toplanabilir.

Eğer nemli bir alan yoksa biz belirli bir alanı su kullanarak solucanların sevdiği bir alan haline getirebiliriz. Suya ek olarak bu alanın yüzeyine bahçe ve mutfak artıkları yada gübre ile katkı sunarsak daha hızlı ve fazla sayıda solucanın toplanmasına yardımcı olabiliriz.

Bunlara ek olarak eğer bu bölgenin üzerine nemli bir karton veya benzeri bir bez örtersek alt katman tamamen solucanların sevdiği ve kendiliğinden toprak yüzeyine çıkmaya başlayacakları bir hal alacaktır. Şimdi bize düşen burayı açarak solucanları toplamak ve kazarak toprağın altında yer alanları da  tek tek toplamaktan başka bir şey değil.

Solucanlar Nasıl Yakalanır? Topraktan Solucan Çıkarma Yöntemleri Nelerdir?

Solucanlar Nasıl Yakalanır? Topraktan Solucan Çıkarma Yöntemleri Nelerdir?

Okumaya devam et

Solucan Gübresi Hakkında Akademik Çalışmalar ve Bilimsel Makaleler

Solucan gübresi hakkında bilimsel ve akademik çalışmalar

Solucan gübresi üretimi sadece kırmızı kaliforniya solucanı veya farklı solucan türleri (solucan çeşitleri nelerdir?) kullanarak atıklardan gübre üretimi değil, akademik çalışmalar yaparak bilimsel makaleler üretmek içinde var olan bir yaklaşımdır.

Solucanlar, farklı atık türlerini bertaraf etmek yada daha faydalı hale getirmek için çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar (solucanların faydaları nelerdir?). Üretilen binlerce makale ve proje gösteriyor ki, solucan gübresi sonu olmayan dipsiz bir kuyu misali üretimi olacak bir gerçeklik; solucan gübresi ile ilgili akademik çalışmalar mutlaka artarak devam etmeli ve patentleme seviyesinde yenilikler üretilmelidir.

Mutlaka okuyunuz: Solucan gübresinin faydaları nelerdir?

Bu yazımızda Türkiye ve yurt dışında yapılmış çalışmaların isimlerini ve kısa özetlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Sürekli yenilemeye ve geliştirmeye çalışacağız bu başlığı; iyi okumalar!

Okumaya devam et

Solucan Gübresi Üretimi Nasıl Yapılır?

Solucan gübresi nasıl üretilir?

Solucan gübresi üretimi, yani solucan ile kompostlama veya vermikompostlaştırma, solucanlar tarafından mutfak atıkları, hayvan gübresi ve diğer organik maddeleri tüketmesi ve yararlı bir gübre elde etmesiyle olmaktadır.

Solucan seçimi

Kırmızı kaliforniya solucanı (Eisenia fetida), toprağın en üstündeki organik madde katmanında yaşayan küçük kırmızı toprak solucanlarıdır. Kırmızı kaliforniya solucanları, orman zeminindeki yapraklar arasında dolaşarak, ahır gübresi tüketerek veya herhangi bir bahçe atığı yığınının geride kaldığı yerlerde bulunabilir. Genellikle solucan gübresi üretimi için seçilirler çünkü tercih ettikleri ortamı bir solucan kutusuna kopyalamak daha basittir. Aynı zamanda idealdirler; çünkü kısa ömürlüdürler, hızlı ürerler ve çok çeşitli çevresel koşullara alışmaları kolaydır.

Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile solucan gübresi üretimi

Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile solucan gübresi üretilmesi

Okumaya devam et

Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Solucan faaliyetleri sonucunda elde edilen solucan gübresinin faydaları genel anlamda fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Solucan ne ki yararı ne olabilir gibi yaklaşımların doğru olmadığı çok aşikar ortadadır. Bu küçük toprak canlısının binlercesi bir araya gelip çalıştığında muazzam işler başardığı kanıtlanmıştır. Onların olmadığı toprakların fakir ve verimsiz olduğu bilinmektedir. Bu sebeple solucanlar ve solucan gübresinin önemi ve yararları büyüktür.

Solucanların üretmiş olduğu solucan gübresi bir çok özelliği sebebiyle üstün bir yapıya kavuşmakta olup, uygun şartlarda ve besinlerle beslenen solucanlar sayesinde değerli ve faydası yüksek bir gübre olarak elimize geçmektedir. Solucan gübresi, çiftçinin altını veya kara altın olarak adlandırılabilecek potansiyele sahip ender bir gübredir.

Solucan gübresinin faydaları

Solucan gübresinin yararları nelerdir?

Okumaya devam et

Solucan Çeşitleri Nelerdir? Kompost Solucan Türleri Hangileridir?

Solucan Türleri Hangileridir?

Solucanlar 3, bazı kaynaklara göre de kompost solucanları dahil edilince 4 ana kategoriye ayrılabilir. Türkiye ve Dünyada yaşayan bincelerce solucan çeşidi vardır ve her toprağa ve iklime adapte olmıuş bu solucan çeşitleri toprak mühendisliği yaparak, toprağa zenginlik katarlar.

En bilinen solucan çeşitleri şu şekildedir:

Epigeik solucanlar

Epigeik solucanlar, toprağın yüzeyinde yaşarlar. Bu türler yuva yapma eğiliminde değil, yaprak vb. yüzeyde bulunan organik çöpün içinde yaşar ve beslenirler.

Endojenik solucanlar

Endojenik solucanlar, toprakta yaşar ve beslenirler. Toprak içinde hareket etmek ve beslenmek için yatay yuvalar yaparlar ve bu yuvaları bir dereceye kadar yeniden kullanırlar.

Anecic solucanlar

Anecik solucanlar, toprakta kalıcı dikey yuvalar yaratır. Toprak yüzeyindeki yapraklarla beslenirler ve en derinde yaşayan solucan türü olarakta bilinirler. Anecic türleri, İngiltere’deki en büyük toprak solucanı türleridir. Kafanın ucunda (kırmızı veya kahverengi) koyu renklidir ve daha soluk kuyrukludur.

Büyük Gippsland Toprak Solucanı

Büyük Gippsland Toprak Solucanı, en büyük solucan çeşitleri arasında yer alır. – Kaynak

Okumaya devam et

Solucanların Faydaları Nelerdir?

Solucanın faydası nedir?

Solucan boşuna toprak veya ekosistem mühendisi olarak adlandırılmıyor. Çünkü solucanların faydaları bitmiyor! Solucanlar, bitkiler için önemli besinleri barındıran koyu kahverengi-siyah renkli bir toprak türü olan humusun oluşmasına yardımcı olur. Solucanlar ayrıca iyi toprak yapıları oluşturmaya katkı sağlar; yuvalarını toprağa delikler açarak sağlarlar ve bu sayede havalandırma ve drenaj kanalları oluştururlar. Bu sayede toprak havalanır ve bir nevi yağmur suyu hasadı yapılmasının önü açılarak, yağmur suyunun toprağın derinliklerine inmesi sağlanmış olur.

Solucanların faydaları

Solucanların faydaları

Toprak solucanının dışkısı yani solucan gübresi, azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) bakımından zengin olup bitki gelişimi için gerekli olan temel minerallerdir (NPK). Solucan gübresi, kalsiyum (Ca), demir (Fe) ve kükürtün (S) toprağa ve bitkilerin gelişmesine yardımcı olan minerallere  bağlanmasına yardımcı olur ve daha istikrarlı bir toprak yapısı oluşmasını sağlar. Solucanların faydalarına maddeler halinde göz atalım:

Okumaya devam et

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kaliforniya solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı, latince adıyla Eisenia fetida (eski ismi Eisenia foetida), solucan gübresi üretimi için en çok ve en yaygın olarak kullanılan solucan türüdür. Bu solucanlar genellikle çiftçiler tarafından bahçeden elde ettikleri kompostlanabilir organik atıklar ve özellikle hayvan gübrelerinden solucan gübresi üretimi için kullanılırlar.

Hem ilk kez hem de deneyimli solucan çiftçileri birçok nedenden dolayı bu solucanı seçerler. Bu sıkı solucanların bakımı kolaydır, çabucak çoğaltılabilirler, çok çeşitli sıcaklıklara tolerans gösterir ve elbette çok miktarda organik atık yiyebilir; neredeyse günde ağırlıklarının yarısı kadar!

Mutlaka okuyunuz: Solucanların Faydaları Nelerdir?

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Okumaya devam et

Solucan Gübresi Nedir?

Solucan gübresi

Solucan gübresi, bahçe atıkları, hayvan gübresi (inek, koyun, keçi, hindi, tavuk vb.), atıksu arıtma çamuru, gıda atığı, kağıt ve karton gibi organik malzemelerin bir karışımının çeşitli solucan türleri (kırmızı kaliforniya solucanı vb.) ve bazı mikroorganizmalar tarafından tüketilerek biyolojik olarak parçalanması ve ayrıştırılması yani kompostlaştırılması ile elde edilen gübredir. Prosesin ismi ise vermikompostlaştırma yani vermikompost üretimi olarak kullanılmaktadır. Bu proses aslında bir nevi geri dönüşüm olarak ele alınmalı ve yapılan her farklı üretim süreci de geri dönüşüm projeleri gibi değerlendirilmelidir.

Mutlaka okuyunuz: Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Solucanlar, organik maddelerin yanı sıra toprakta veya atıkta bulunan bakteri, mantar, protozoa gibi organizmaları da tüketmektedir. Bu sayede zararlı olabilecek bazı canlıların ortadan kaldırılmasında faydası olmaktadır.

Okumaya devam et

Solucan Nedir?

Solucanlar: Toprak (Eko-sistem) Mühendisleri

Solucan zararsızdır, çoğunlukla toprağın faydalı bir sakinidir (Solucanların faydaları nelerdir?). Solucanlar ölü ve bozulmaya neden olan organik maddeyi zengin humus toprağına çevirir, böylece bitki büyümesini destekler. Ayrıca küçük kanallar kazarlar. Bu kanallar toprağı havalandırır ve drenajı iyileştiren delikler olarak görev yaparlar. Bu sayede toprağın alt katmanlarına yağmur suyunun inmesi sağlanır. Sel ve erozyon riskini azaltıcı etki sağlayarak, toprak kaybını önlerler.

Toprak mühendisi olarak adlandırılan solucanlara kimi yerde eko-sistem mühendisi dendiğini de görebilirsiniz. Solucanlar sürdürülebilir orman eko-sistemlerinin gelişimi ile bağlantılı bir dizi toprak işleme ve iyileştirme sürecinde etkilidirler.

Solucan nedir?

Solucan nedir?

Toprakların açtıkları bu delikler aynı zamanda toprağın sürülmesi ve karıştırılmasını da sağladığı için önemlidir. Bu sayede toprak sürekli bir döngü içerisinde hareket edebilmektedir. Bunu ilk keşfeden ve önemini vurgulayan kişi ise Charles Darwin olarak bilinmektedir. Darwin’e göre, toprağın  koyu rengi ve verimli yapısı da yine solucanların yaşamsal faaliyetleri sayesinde olmuştur.

Okumaya devam et